• ועדת הפירושים

   

  שר התשתיות, מתוקף חוק החשמל, בעל סמכות להתקין תקנות חשמל.

  לצורך כך, מינה השר את "ועדת ההוראות לביצוע עבודות חשמל", הכותבת את תקנות החשמל.

  "ועדת הפירושים" היא ועדת משנה של ועדת ההוראות, שסיכומיה מקבלים תוקף מחייב, רק לאחר שאין עליהם עוררין בועדת ההוראות.


  שים לב! יתכן ופורסמו תקנות חדשות העונות לפירוש שניתן ע"י ועדת הפירושים בעבר

   

  להלן קישור לפרסומים נוספים- באתר רשות החשמל

   

  להלן קישור לפרסומים חדשים - באתר רשות החשמל

   

  שם התקנה אליה מתייחס הפירוש נושא הפירוש תאריך פרסום הפירוש קישור למספר הפירוש

  לחץ כאן למיון בסדר א' ב'‏‎‏

  לחץ כאן למיון בסדר א' ב'‏‎‏

  לחץ כאן למיון בסדר עולה/יורד לחץ כאן למיון בסדר עולה/יורד
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט מרווחי מילוט בין לוחות 05/12/2005 (01-11)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט לוח מתכתי בעל בידוד כפול להתקנה בדירות מגורים 03/08/2003 (01-18)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט שימוש במהדקים מגושרים המורכבים על פסי דין,כפס אפס ופס הארקה 03/08/2003 (01-19)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט חיבור שני מקורות זינה למא"ז תלת מופעי 03/08/2003 (01-20)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט התייחסות לחדר בבית מלון ו/או לחדר בפנימייה 15/04/2004 (01-21)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט מעברים מאחורי לוח חשמל והכניסה אליו 15/04/2004 (01-22)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט זינת מעגלי תאורה תלת מופעיים 30/08/2004 (01-23)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט חיבור שני מקורות זינה למא"ז תלת-מופעי 31/08/2004 (01-24)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט גובה התקנה של לוח דירתי 17/03/2005 (01-25)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט לוח לזינת חדר בבית מלון או בפנימייה 20/03/2005 (01-26)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט גישורים של מוליכי אפס ושל הארקה 05/12/2005 (01-27)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט חיבור מהיר של מוליכים לפס אפס ולפס הארקה בלוח 25/02/2007 (01-28)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט התקנת לוח חשמל מתכתי בחדר חשמל בדירת מגורים 01/07/2007 (01-29)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט התקנת לוח דירתי בתוך הדירה 01/07/2007 (01-30)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט גישור אפסים בלוח עם מא"זים דו-קוטביים 01/02/2008 (01-31)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט גובה לוח החשמל במיתקן דירתי 01/08/2008 (01-32)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט מפסק ראשי בלוח משנה 01/02/2009 (01-33)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט קופסת התחברות אל פסי צבירה המותקנים ברצפה צפה 01/08/2009 (01-34)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט הפרדת קווים או מעגלים בלוח חשמל 01/08/2010 (01-35)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט מיקום לוחות החשמל במעונות סטודנטים 01/08/2010 (01-36)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט הזנת מעלית עם בקר תדר דרך מפסק מגן בדיקת מגורין 01/08/2011 (01-37)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט התקנת לוחות חשמל 01/08/2011 (01-38)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט התקנת יחידה שח מיזוג אוויר בחלל תקרה תותבת 01/08/2011 (01-39)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט מפסקים ומבטחים בלוח 01/02/2012 (01-40)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט נעילה של לוח חשמל 01/02/2012 (01-41)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט חובת התקנת מפסק מגן במיתקני מגורים לסוגיהם 01/08/2012 (01-42)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט תפעול מיתקן החשמל במעונות סטודנטים 01/08/2012 (01-43)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט צבעי בידוד של מוליכים לפיקוד ולבקרה בלוחות חשמל 01/02/2013 (01-44)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט לוחות של מרכזיות תאורה 01/08/2013 (01-45)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט התאמת מפסק ראשי לגודל החיבור 01/08/2013 (01-46)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט לוח חשמל המהווה חלק ממכונה ניידת 01/02/2014 (01-47)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט כיוון ידיות הפעלה של מפסקים המותקנים בלוח חשמל 01/02/2014 (01-48)
  התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט שימוש בשני מא"זים מגושרים להפסקת מוליכי המופע והאפס במעגל חד-מופעי 01/09/2014 (01-49)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך חתימת המתכנן על תוכניות במתקנים הכוללים גנרטורים 03/08/2003 (02-13)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך דרישות לגבי דלת של חדר גנרטור 30/08/2004 (02-14)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך התקנת מפסק מחלף תלת-קוטבי במתקן בו מבוצע איפוס טי-אנ-אס 29/06/2005 (02-15)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך התקנת גנרטור בחופה מושתקת 25/02/2007 (02-16)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך דלת חדר גנרטור 01/07/2007 (02-17)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך הארקת שיטה וספר הקטבים של מפסק מחלף 01/08/2009 (02-18)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך הגנה בפני חישמול של מיתקן ארעי המוזן מגנרטור ארעי 01/02/2010 (02-19)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך בדיקת גנרטור נייד לפני הפעלתו הראשונה 01/08/2010 (02-20)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך יישום זינה צפה במיתקן ארעי/נייד 01/02/2012 (02-21)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך גנרטור המופעל על-ידי טרקטור 01/02/2013 (02-22)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך מפסק ראשי לגנרטור 01/09/2014 (02-23)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך מעברים מסביב לגנרטור 01/09/2014 (02-24)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך מפסק ראשי לגנרטור 01/02/2016 (02-25)
  התקנת גנרטורים למתח נמוך מיקום מפסק ראשי של גנרטור 01/02/2016 (02-26)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס 02/03/2003 (03-28)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט צבע הבידוד של מוליך הארקת שיטה 02/03/2003 (03-29)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הערך המירבי המותר של עכבת לולאת התקלה 15/04/2004 (03-30)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט איפוס (טי-אנ-אס) במתקן בעל מספר תחנות טרנספורמציה 15/04/2004 (03-31)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט איפוס בבניין רב קומות המוזן במתח גבוה, בו מותקנות מספר תחנות טרנספורמציה 29/06/2005 (03-32)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט אופן ביצוע איפוס TN-S 29/06/2005 (03-33)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט איפוס יחיד במבנה 25/02/2007 (03-34)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט בדיקת אמינות פעולת המשגוח 25/02/2007 (03-35)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חישמול של מיתקן ארעי המוזן מגנרטור ארעי 01/02/2009 (03-36)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט מוליך הארקה וחיזוקו 01/07/2007 (03-37)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חשמול של שני מבנים שהאחד מוזן מהשני 01/07/2007 (03-38)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט איפוס יחיד למבנה הכולל ארבעה בניינים על חניון משותף 01/08/2008 (03-39)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט חובת התקנה ובדיקה של מפסקי מגן 01/08/2009 (03-40)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט איפוס במבנה ללא הארקת יסוד 01/08/2009 (03-41)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט איפוס יחיד למבנה הכולל ארבעה בניינים על חניון משותף-המשך 01/02/2010 (03-42)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הארקת המשגוח במיתקן המוזן מגנרטור ארעי ומוגן בזינה צפה IT 01/08/2010 (03-43)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הארקת פאנלים פוטו-וולטאים בעלי בידוד כפול 01/08/2010 (03-44)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט מיתקן המוגן באמצעות זינה צפה 01/02/2011 (03-45)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חישמול של מיתקן החשמל במפעל 01/08/2012 (03-46)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הארקת מעגלים במיתקני תאורת חוץ 01/08/2012 (03-47)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט שטח חתך של מוליך הארקה 01/08/2012 (03-48)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חישמול של מעבדה ניידת 01/08/2012 (03-49)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הארקת שולחנות מעבדה מתכתיים 01/02/2013 (03-50)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט בדיקה תקופתית של מערך ההגנה בפני חישמול 01/02/2013 (03-51)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חישמול באמצעות איפוס 01/08/2013 (03-52)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט שימוש במפסקי מגן מדגם AC 01/08/2013 (03-53)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חישמול באמצעות איפוס TNCS במיתקן תאורה 01/02/2014 (03-54)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט עכבה בין האפס להארקה במיתקן המוגן בזינה צפה IT 01/02/2014 (03-55)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט שילוב מסננים (פילטרים) בכניסת מיתקן המוגן בזינה צפה IT 01/02/2014 (03-56)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט ערכה של התנגדות הארקת השיטה במקרה ספציפי 01/09/2014 (03-57)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הארקת צינורות מתכתיים המשמשים כמובילים לכבלי חשמל 01/09/2014 (03-58)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט נוכחות חשמלאי בעת שימוש במיתקן המוגן באמצעות זינה צפה 01/08/2015 (03-59)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט הארקת גוף תאורה בעל בידוד מגן (מסוג II) למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות 01/08/2016 (03-60)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט חיבור מוליך אפס למוליך הארקה 01/08/2016 (03-61)
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט שימוש במוליך אלומיניום כמוליך הארקה 01/08/2016 (03-62)
  הארקות יסוד התקנת פסי השוואת פוטנציאלים משניים 03/08/2003 (04-14)
  הארקות יסוד חובת הארקה של מיכל נייח (צובר) לגפ"מ על קרקעי 25/02/2007 (04-15)
  הארקות יסוד הארקת תקרת מגשי פח פריקים באמבטיה 01/02/2008 (04-16)
  הארקות יסוד חיבורים אל פס השוואת הפוטנציאלים 01/08/2008 (04-17)
  הארקות יסוד מוליך הארקה אנכי מקבילי 01/02/2010 (04-18)
  הארקות יסוד הארקת יסוד במבנים-רבי קומות 01/08/2011 (04-19)
  הארקות יסוד הארקת יסד של גשר 01/08/2011 (04-20)
  הארקות יסוד הארקת יסוד בקרקע קורוזיבית 01/02/2012 (04-21)
  הארקות יסוד מוליכי הארקה אנכיים במבנה גבוה 01/08/2012 (04-22)
  הארקות יסוד מיתקן הארקת יסודות למעברי מים 01/09/2014 (04-23)
  הארקות יסוד ביצוע הארקת יסודות במבנה מקונסטרוקציית פלדה עם רצפת בטון מחולקת 01/09/2014 (04-24)
  הארקות יסוד הארקת שירותים מתכתיים כדוגמת רצפות צפות, תקרות תותב, צינורות לכיבוי אש 01/09/2014 (04-25)
  הארקות יסוד הארקות של צנרת גז 01/08/2015 (04-26)
  התקנת מובילים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת צינורות בקירות גבס 03/08/2003 (05-1-01)
  התקנת מובילים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת מוליכים/כבלים בצינור המותקן באדמה 01/08/2008 (05-1-02)
  התקנת מובילים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנה סמויה של מכסה תיבת מעבר/חיבור 01/02/2013 (05-1-03)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך צבעי המוליכים בכבל להזנת מנוע 03/08/2003 (06-1-01)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך כבל זינה לתאורת חירום 05/12/2005 (06-1-02)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר 25/02/2007 (06-1-03)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת כבלים במתח נמוך בצינור תת-קרקעי 01/08/2010 (06-1-04)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך צבעי מוליכים בכבלים מיוחדים 01/08/2012 (06-1-05)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך הזנת מערכות בקרת תנועה בכבישים 01/02/2013 (06-1-06)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך הנחת כבל מתח נמוך בצינור טמון באדמה 01/02/2013 (06-1-07)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת כבלי פיקוד במתח נמוך ומתח נמוך מאוד בפיר מעלית 01/02/2013 (06-1-08)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך הפרדה בין כבלים במתחים שונים 01/08/2013 (06-1-09)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך סימון מוליך פאזה חוזרת בכבל באמצעות שרוול 01/08/2013 (06-1-10)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך מעגלי תאורה בתוך ארובה 01/02/2014 (06-1-11)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך פיקוח על התקנת כבלים במתח נמוך 01/02/2014 (06-1-12)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת כבלי פיקוד ובקרה במתח 24-48 וולט DC 01/09/2014 (06-1-13)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנה גלויה של כבלי מתח נמוך 01/09/2014 (06-1-14)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך שירותים שונים במובל 01/02/2015 (06-1-15)
  התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך פיקוח על עבודות תשתית להנחת כבלים וצנרת לכבלים 01/08/2016 (06-1-16)
  התקנת כבלי חשמל במתח גבוה סימון כבל מתח גבוה המותקן בקידוח אופקי 01/02/2008 (06-2-01)
  התקנת כבלי חשמל במתח גבוה התקנת כבל מתח גבוה במובל המונח ישירות על פני הקרקע 01/08/2009 (06-2-02)
  התקנת כבלי חשמל במתח גבוה התקנת מספר כבלים בצינור משותף 01/08/2016 (06-2-03)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו איתור תקלות במתקן חי 01/07/1997 (07-07)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו עבודה במתקן חי-טיפול בלוח מתח גבוה 01/02/2008 (07-09)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו עבודות חשמל בציוד ומכשור אלקטרוני 01/02/2008 (07-10)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו ביצוע עבודות במתקן חשמל 01/08/2008 (07-11)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו מדידות באמצעות מכשירי מדידה אלקטרוניים 01/02/2011 (07-12)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו הגדרת עבודה במתקן חי או בקרבתו 01/02/2010 (07-13)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו ביצוע מדידה במיתקן חשמלי חי 01/02/2011 (07-14)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו עבודה במתח חי ובדיקות תקלות תחת מתח 01/02/2013 (07-15)
  עבודה במתקן חי או בקרבתו עבודה במיתקן חי 01/08/2015 (07-16)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת אביזרים בחלל של רצפה כפולה 02/03/2003 (08-57)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט הזנת מתקן מאור של חניות ושבילים לבתים ממתקן מאור עירוני ציבורי 03/08/2003 (08-58)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מעבר קו זינה של צרכן דרך קיר של השכן 03/08/2003 (08-59)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת מאייד מזגן מיני מרכזי בחלל מעל תקרת מגשים, בחדר אמבטיה בדירת מגורים 20/03/2005 (08-60)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח 20/03/2005 (08-61)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט הסתעפות מהדקים של בית תקע 05/12/2005 (08-62)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מפסק דו קוטבי למחמם מיים מהיר 05/12/2005 (08-63)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט זינת מתקן פרסומת 05/12/2005 (08-64)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט חיבור מטען למצברים 01/07/2007 (08-65)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט דרגת אטימות מינימלית לגופי תאורת חוץ 01/07/2007 (08-66)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מתקן החשמל בסלון של צימר בו מותקן ג'קוזי 01/07/2007 (08-67)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת גוף תאורה באזור 1 באמבטיה 01/07/2007 (08-68)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת מנורה המוזנת מהלוח הדירתי בחדר מדרגות 01/02/2008 (08-69)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת כבל בחלל תקרה אקוסטית 01/02/2008 (08-70)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת מפסק תלת או ארבע קוטבי למכשיר תלת מופעי 01/08/2008 (08-71)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט ציוד חשמלי של מעגל סופי המתחמם 01/08/2008 (08-72)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט הארקת צנרת מים קרים מסוג SP 01/02/2009 (08-73)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט האם מותר להזין מתקן באמצעות שני חיבורים (מונים) של חברת החשמל 01/02/2009 (08-74)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט בית תקע לזינת אופנוע חשמלי  01/08/2010 (08-75)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט שימוש בבתי תקע שאינם תואמים את הנדרש בת"י 32 01/08/2009 (08-76)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מיתוג מערכת חימום תת רצפתית 01/02/2010 (08-77)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת מפוחים לפינוי עשן ומדפי אש במבני ציבור 01/02/2011 (08-78)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט הזנת חמיון המשותף לשני צרכנים 01/02/2011 (08-79)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט זינה באמצעות תקע ובית תקע 01/02/2011 (08-80)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת צלונים בחדרי אמבטיה 01/02/2011 (08-81)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת תריס גלילה חשמלי בחדר אמבטיה 01/08/2011 (08-82)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת גופי תאורה במתח נמוך מאוד בחדר אמבטיה המלון 01/08/2011 (08-83)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מיתקן תאורה ציבורי על גבי מבנים 01/08/2011 (08-84)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת בתי תקע דו-שפופרתיים 01/08/2011 (08-85)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט החלפת בית תקע במיתקן ישן 01/02/2012 (08-86)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט שילטי הכוונה חשמליים 01/02/2012 (08-87)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט הזנת יחידות מיזוג אוויר דירתיות דרך שטח ציבורי של בניין רב קומות 01/02/2012 (08-88)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנות בתיבת התקנה 01/02/2012 (08-89)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט זינת דוד שמש 01/08/2012 (08-90)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התייחסות לג'קוזי 01/08/2012 (08-91)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט המעבר בין שני מבנים עם קיר משותף בעלי מיתקני חשמל נפרדים 01/02/2013 (08-92)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת גופי תאורה בחיבור קבוע לתקרת במבנה 01/08/2013 (08-93)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מפסק למכשיר חשמלי קבוע 01/08/2013 (08-94)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט שטח חתך מזערי מותר של כבל זינה בגוף תאורה לבריכת שחייה 01/02/2014 (08-95)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט בית תקע דו-שפורפרתי (דו פיני) 01/02/2015 (08-96)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מפסק לדוד חשמל בבית "חכם" 01/02/2015 (08-97)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט בתי תקע משולבים בתעלה 01/02/2015 (08-98)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מפסק ביטחון לגלאי אש עצמאי 01/02/2015 (08-99)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מא"ז במגש אביזרים של עמוד תאורה 01/08/2015 (08-100)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט חתך מוליכים בתופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים 01/08/2015 (08-101)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט דרגת הגנה לגופי תאורת חוץ 01/08/2015 (08-102)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט גוף תאורה בטכנולוגיה לד (LED) בחדר אמבטיה 01/08/2015 (08-103)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מא"זים במגש עמוד תאורה רב-פנסים 01/02/2016 (08-104)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט מתח נמוך מאוד זר, בעמוד תאורה משולב במצלמות 01/02/2016 (08-105)
  מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט תאורה באיזור 1 בחדר מקלחת 01/02/2016 (08-106)
  התקנת מוליכים צבעי המוליכים בין לוח הפיקוד והבקרה לבין למכונה 15/04/2004 (09-07)
  התקנת מוליכים סימון מוליכים מבודדים בחבלי פיקוד ובקרה 25/02/2007 (09-08)
  התקנת מוליכים חתך מזערי של מוליכי נחושת שזורים גמישים 01/08/2008 (09-09)
  התקנת מוליכים העברת מוליכים/כבלי חשמל וכבלי תקשורת בצינור משותף 01/02/2010 (09-10)
  התקנת מוליכים כבל משותף להעברת זינה חשמלית, פיקוד ותקשורת 01/08/2010 (09-11)
  התקנת מוליכים חתך מזערי של מוליך האפס 01/08/2011 (09-12)
  התקנת מוליכים התקנת סופית על מוליך שזור הפועל במתח נמוך מאוד 01/08/2011 (09-13)
  התקנת מוליכים חיבור בין מוליכים 01/02/2015 (09-14)
  התקנת מוליכים צבעי בידוד מוליכים 01/08/2015 (09-15)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט מקדמי תיקון להעמסת כבלים 20/08/2003 (10-07)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט הגנה על קו זינה ממקור אספקה ללוח הראשי 20/03/2005 (10-08)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט חתך מוליכים בלוחות חשמל 01/02/2015 (10-09)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט העמסת מוליכים לפי שיטות התקנה 01/08/2015 (10-10)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט כבלים המותקנים בקבוצות בלא רווח ביניהם 01/08/2015 (10-11)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט הגדרת זהות המבצע בדיקות תקופתיות 01/08/2015 (10-12)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר 01/08/2015 (10-13)
  העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט מידות המרחקים בטבלאות מקדמי תיקון של העמסת כבלים 01/08/2016 (10-14)
  מתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט שימוש במפסיקי מגן בחצרים חקלאיים 15/04/2004 (12-02)
  מתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט הגנה בפני חישמול באתר חקלאי 01/08/2012 (12-03)
  מתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט הגנה באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 0.5 אמפר של מיתקן פוטו-וולטאי המותקן בחצר חקלאית 01/02/2014 (12-04)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט הנה כפולה לאתרים רפואיים מסוימים 01/07/1997 (13-02)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט בדיקת מתקן רפואי לאחר הפעלתו הראשונה או שינויו 25/02/2007 (13-04)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט מכון דיאליזה ומרפאת מום 25/02/2007 (13-05)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט מפסיקי מגן באתרים רפואיים 01/07/2007 (13-06)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט מניעת הפרעות חשמליות 01/07/2007 (13-07)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט בדיקה תקופתית באתר רפואי 01/08/2008 (13-08)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט מיקלט המשמש כאתר רפואי 01/02/2009 (13-09)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט בדיקות חשמל תקופתיות באתר רפואי 01/02/2009 (13-10)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט הגדרת "אתר רפואי" במבנה 01/08/2009 (13-11)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט הזנה לאתר רפואי מקבוצת שימוש 2 01/02/2010 (13-12)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט היכן יש להתקין את יחידות התצוגה וההתראה של המשגוח באתרים רפואיים מקבוצת שימוש 2 01/02/2011 (13-13)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט הארקות באתר רפואי 01/08/2011 (13-14)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט הגנת שנאי מבדל המותקן באתר רפואי 01/08/2011 (13-15)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט זינת מנורת שולחן ניתוח באתר רפואי 01/08/2012 (13-16)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט מפסק מחלף לזינת מיתקן רפואי קבוצת שימוש 2 01/02/2013 (13-17)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט שינוי המחייב בדיקה באתר רפואי 01/08/2013 (13-18)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט בדיקת מיתקני חשמל באתרים רפואיים בהתאם לתקנות החדשות 01/08/2013 (13-19)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט עמדות אספקה תלויות באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 או 2 01/08/2013 (13-20)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט חדר באתר רפואי מקבוצה 2 01/02/2014 (13-21)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט אתר רפואי מקבוצה 2 - מיתקן דיאליזה 01/02/2014 (13-22)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט התקן מיתוג לניתוק מרכזי של הזינה לאתר רפואי 01/02/2014 (13-23)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט פילר לחיבור ניידת MRI בבית חולים 01/02/2015 (13-24)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט מערך חדרים באתר רפואי 01/08/2015 (13-25)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט חומר המוליכים באתר רפואי מקבוצה 1 או 2 01/02/2016 (13-26)
  מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט בתי תקע לשירות בסביבת המטופל במכון דיאליזה 01/02/2016 (13-27)
  התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט התקנת עמודי תאורה ציבוריים מתחת קווי מתח נמוך 20/03/2005 (14-04)
  התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט חיבור מרשת עילית למבנה  01/08/2009 (14-05)
  התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך שילוט בתי תקע המוזנים ממערכת אל פסק סטטית 01/02/2009 (15-01)
  התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך מערכות אל פסק סטטיות 01/08/2010 (15-02)
  התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך חיבור מכשיר אל-פסק באמצעות תקע ובית תקע בזינה חד-מופעית עד 16 אמפר 01/02/2015 (15-03)
  מתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך הגנה בפני חשמול של מתקני תהר"ם  20/03/2005 (16-01)
  מתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך מבטחים בתהר"ם  01/08/2013 (16-02)
  מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך קווי הזנה למתקנים קבועים באתרי בניה  15/04/2004 (17-01)
  מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך בתי תקע במתקני חשמל ארעיים באתרי בניה 01/02/2010 (17-02)
  מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך הגנה בפני חישמול של מתקן חשמל ארעי באתר בנייה 01/08/2010 (17-03)
  מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך שימוש במכשיר המוזן באמצעות פתיל זינה עם תקע התואם את ת"י 32 באתר בנייה 01/02/2011 (17-04)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הבהרות - מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות 03/02/2004 (18-01)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות לוח חלוקה חמתקן חירום 05/12/2005 (18-02)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות כבלי זינה של מתקן החירום 25/02/2007 (18-03)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות כבל חסין אש במתקן חירום 01/07/2007 (18-04)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מתקן חירום ובדיקה תקופתית של מערכות הארקה 01/07/2007 (18-05)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות חדר חשמל בבניין רב קומות 01/07/2007 (18-06)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הגנה על יציאות מלוח החירום 01/07/2007 (18-07)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות 01/02/2008 (18-08)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות התקנת שנאים בחדר חשמל 01/02/2008 (18-09)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות למגורים 01/02/2008 (18-10)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הבהרות לתשובות ועדת הפירושים לגבי מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות 01/08/2008 (18-11)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מבואת מעליות קומתית 01/02/2009 (18-12)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הזנת מתקן חירום בבניין רב קומות באמצעות כבל תת קרקעי 01/02/2009 (18-13)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מיתקן חשמל בדרך המילוט 01/02/2009 (18-14)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הזנת משאבת ספרינקלרים חשמלית בבניינים רבי קומות 01/08/2009 (18-15)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מיתקן חשמלי ציבורי בבנ יין רב קומות למגורים 01/08/2009 (18-16)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות סוגיות בנושא מיתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות 01/02/2010 (18-17)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות תקרת גבס בדרך מילוט בבניין רב קומות  01/02/2010 (18-18)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הבהרות לגבי מתקן ציבורי בבניין רב קומות 01/02/2010 (18-19)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מתקן החשמל בדרך מילוט בבניין רב קומות 01/02/2010 (18-20)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות לוח לזינת מעלית במיתקן ציבורי בבניין רב קומות 01/02/2010 (18-21)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות לוח חלוקה גנרטור בבניין רב קומות 01/08/2010 (18-22)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מיתקן חירום במבנה רב-קומות 01/02/2011 (18-23)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות לוח חלוקה גנרטור בבניין רב-קומות 01/08/2011 (18-24)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות הזנת גופי תאורה במיתקן חשמל ציבורי בבניין רב-קומות 01/02/2012 (18-25)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מיתקן חשמל לזינת גופי תאורה בדרך מילוט בבניין רב-קומות 01/02/2012 (18-26)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות תרשים הזנות חשמל בבניין רב-קומות 01/02/2012 (18-27)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות מיתקן חשמל רפואי בבניין רב-קומות 01/02/2012 (18-28)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות חדר חשמל על גג מבנה 01/02/2012 (18-29)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות תרשים הזנות חשמל בבניין רב-קומות 01/02/2013 (18-30)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות תאורת התמצאות במבנה רב-קומות 01/08/2013 (18-31)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות בדיקת גנרטור המזין לוח חירום של מיתקן ציבורי בבניין רב קומות 01/02/2014 (18-32)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות לוח חירום ולוח משני בחדר משותף 01/09/2014 (18-33)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות לוח חירום ו/או לוח חירום מישנה בחדר אחד - עם לוח למערכת חירום 01/09/2014 (18-34)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות חיבור מערכת חירום המשותפת למספר בניינים כאשר אחד מהם לפחות הוא בניין רב קומות 01/02/2015 (18-35)
  מתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות חדר חשמל בבניין רב קומות 01/02/2015 (18-36)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת פסל תאורה בבריכה 01/07/2007 (19-01)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך הוראות מעבר לגבי בריכות מים 01/08/2008 (19-02)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך עמודי תאורה בבריכת שחיה 01/08/2008 (19-03)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך מרחק בין קצה איזור 0 לבין מחיצה קבוע בבריכה 01/02/2009 (19-04)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך מיתקן החשמל במקוואות טבילה 01/08/2009 (19-05)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך התקנת משאבת מים טבולה בבריכת נוי 01/02/2010 (19-06)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך השוואת פוטנציאלים במקווה קיים 01/02/2010 (19-07)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך השוואת פוטנציאלים בבריכה - מקווה 01/08/2010 (19-08)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך גופי תאורה מוגני מים בבריכה 01/08/2010 (19-09)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך ביצוע השוואת פוטנציאלים בבריכה קיימת 01/02/2012 (19-10)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך הארקת יסוד לבריכה קיימת 01/08/2012 (19-11)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך מיתקני חשמל בבריכה – שאלות הבהרה 01/08/2012 (19-12)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך מעברי מים (תעלת גלישה) בבריכת נוי 01/02/2015 (19-13)
  מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך הארקה בבריכה 01/02/2015 (19-14)
  רשיונות עבודות המותרות לחשמלאי בודק סוג 3 03/08/2003 (30-01)
  רשיונות רישיון הנדרש לצורך טיפול בגנרטורים 01/02/2011 (30-02)
  רשיונות רישיון נדרש לצורך ביצוע מדידה באמצעות מגר בידוד 01/02/2011 (30-03)
  רשיונות חשמלאי מורשה לביצוע משימות במתקן המוזן במתח גבוה 01/02/2011 (30-04)
  רשיונות ביצוע בדיקות בטרם מסירתו של מיתקן חשמלי 01/02/2014 (30-05)
  רשיונות ביצוע עבודות במיתקן מתח גבוה 01/09/2014 (30-06)
  רשיונות רישוי לעסוק בעבודת חשמל בציוד דל-הספק במתח גבוה 01/08/2015 (30-07)
  רשיונות עבודות המותרות לאדם שאיננו בעל רשיון חשמלאי 01/08/2016 (30-08)
  שונות תקניות ציוד המותקן במתקני חשמל 03/08/2003 (40-18)
  שונות פתיחת דלתות של חדרי חשמל 31/08/2004 (40-19)
  שונות התקנת/החלפת התקן הדלקה (סטארטר) בנורה פלורסצנטית 01/08/2008 (40-20)
  שונות רישיונות לביצוע עבודות תשתית במתקני חשמל 05/12/2005 (40-21)
  שונות התאמת מכשיר לנדרש בתקנות 01/07/2007 (40-22)
  שונות התייחסות לבדיקת מתקני חשמל - בהתאם לנדרש בתקנות החשמל 01/08/2008 (40-23)
  שונות ניתוק מיידי של בתי תקע בסדנת מכניקה 01/08/2008 (40-24)
  שונות מיתקן החשמל בגן ארועים 01/08/2009 (40-25)
  שונות סוגיות הקשורות לתקנות החשמל 01/08/2009 (40-26)
  שונות בדיקת מיתקן החשמל של אתר ארועים לפני הפעלתו  01/08/2010 (40-27)
  שונות הפרש פוטנציאלים בין פס אפס לפס הארקה  01/08/2010 (40-28)
  שונות מכולה / מבנה יביל המשמש למגורים או כמעבדה ניידת 01/08/2010 (40-29)
  שונות תנאים לביצוע עבודה במיתקן חי ,בדיקה תקופתית של מפסק מגן 01/02/2011 (40-30)
  שונות חדר חשמל המיועד להתקנת שנאי 01/02/2011 (40-31)
  שונות מה הוא המתח בזרם ישר המסוכן לאדם 01/08/2011 (40-32)
  שונות התייחסות תקנות חשמל לבדיקת עגורנים/מעליות 01/08/2011 (40-33)
  שונות צינור משותף למעגל סופי ולסיב אופטי 01/08/2012 (40-34)
  שונות גדר חשמלית (גדר הודפת) 01/08/2012 (40-35)
  שונות מיתקן החשמל בנמלים ובמרינות 01/02/2013 (40-36)
  שונות החלפת נורות ומדלקים של נורות בבית חולים 01/02/2013 (40-37)
  שונות צבעי המוליכים במיתקן חשמלי 01/08/2013 (40-38)
  שונות ציוד בחדר גז 01/02/2014 (40-39)
  שונות עמדת טעינה לרכב חשמלי 01/09/2014 (40-40)
  שונות הזנת תאורת חירום 01/09/2014 (40-41)
  שונות שימוש בכבל מאריך 01/02/2015 (40-42)
  שונות מרחקים בין כבל חשמל לצינור גז 01/02/2015 (40-43)
  שונות העברת סיבים אופטיים בחדר חשמל 01/08/2015 (40-44)