• חוק ותקנות בנושא משק החשמל  תצוגה מקדימה למאמר


  חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996

  מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות.

  ...
  תצוגה מקדימה למאמר


  תקנות משק החשמל (קוגנרציה), תשס"ה-2004

  קוגנרציה - הפקה ממקור אנרגיה אחד בו זמנית, אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית. תקנה זו, מיועדות להסדיר את נושא הקמתם ופעילותם של מתקני חשמל הפועלים בשיטה זו. מטרת התקנות היא לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני קוגנרציה, אשר נצילותם הגבוהה, מביאה להפחתה בפליטות המזהמות. ...
  תצוגה מקדימה למאמר


  תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), תשס"ה-2005


  תקנה זו, מיועדת להסדיר את נושא הקמתם ופעילותם של מתקני חשמל (שאינם פועלים בשיטת הקוגנרציה או באמצעות מקור אנרגיה מתחדש). מטרתה היא לעודד הקמתם והפעלתם של מיתקנים לייצור חשמל פרטי, בהתאם לעקרונות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת חשמל לצרכנים. ...
  תצוגה מקדימה למאמר


  תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון), תשנ"ח-1997


  מטרתו של חוק זה הוא להסדיר את נושא אופן בקשת וקבלת רשיון לייצור חשמל, בין אם יצרן קונבנציונאלי ובין אם בטכנולוגיה ירוקה. ...