PDA

צפייה בגרסה מלאה : הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול 1. הארקת הגנה בערך של 5 אוהם
 2. הגנה בפני חשמול בחצרים חקלאיים.
 3. התחשמלות במגע בין פאזה לאפס
 4. הארקת צנרת גז
 5. איפוס ליד חדר טרפו עם 2 שנאים
 6. איפוס במתקן המוגן בשיטת הגנה tn-s
 7. פחת כהגנה בלעדית
 8. מוליך הארקה בקרקע
 9. השוואת פוטנציאלים
 10. מפסק lsig
 11. בדיקת הארקה אלחוטי
 12. חיבור הארקות TNCS או TT
 13. הסבר על סוגי שיטות ההגנה
 14. הוצאת הארקה מתחנה מאופסת
 15. חצרים חקלאיים
 16. הארקת מבנים יבילים
 17. מתח צעד
 18. בדיקת התנגדות בידוד
 19. תקנה מס' 69 - אופן ההתקנה וזרם ההפעלה של מפסק מגן.
 20. הגנה בלעדית ע"י פחת
 21. שאלה בנושא איפוס של יותר ממקור הספקה אחד במתקן
 22. כיול מפסק
 23. הארקת צנרת מים במתקן מאופס
 24. אביזר ניתוק במזגן המוזן ביח' החיצונית.
 25. הארקה ואיפוס לפריסת בתים בקובץ מצורף
 26. הוצאת הארקה מתחנה מאופסת
 27. הארקת מוליך אחד בצד המשני של משנה זרם
 28. הארקות,הארקת יסוד ומה שבינהן...
 29. הארקה לבידוד כפול
 30. התקנת מש"ז ללא הארקה !
 31. עמודי תאורה TNCS
 32. הגנת tncs והגנת הארקה .
 33. שאלה בנושא קטבים בין שנאי וUPS במתקן לא מאופס
 34. זינה צפה
 35. ערך ארקה
 36. השוואת פטנציאלים במיתקן
 37. משגוח -זינה צפה
 38. שיטות הגנה מפני חישמול
 39. הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן (פחת)
 40. מתח מגע במתקן מאופס
 41. שיטת הגנה מפני התחשמלות
 42. ניתוק זינה פחות מ-5 שניות
 43. פסי השוואה משניים
 44. חיבור הארקה ממבנה מאופס
 45. ערכי לולאת תקלה?
 46. זינה צפה
 47. שטח חתך של פס השוואת פוטנציאלים
 48. גישור פסי הארקות בין מבנים
 49. רועי אפללו -מדידת התנגדות האלקטרודה ביחס למסת האדמה
 50. הארקת משטח משאבות מרוחק
 51. הגנות אלקטרוניות
 52. אבקש הסבר על רשת הזנה בעלת 4 מוליכים לרשת הזנה בעלת 5 מוליכים
 53. משך קיום הקצר , במעגל קצר
 54. סכמת הארקות לחדר חשמל, שנאים וגנרטורים
 55. היכן למקם מפ ב ק ראשי משולב פחת
 56. הארקת שנאי מתח נמוך
 57. מדוע מותרת התנגדות כל כך גבוהה 20 אום בשיטת האיפוס
 58. איפוס tns/tncs
 59. שאלה בנוגע לאיפוס וTT במבנים שונים.
 60. אתר חדש מקבץ של 6 בתים משותפים
 61. איפוס בלוח משנה
 62. איפוס במתקן TNS
 63. הזנת קונטינר מתכתי ממתקן מאופס TNCS
 64. שיטת הארקה עדיפה
 65. התנגדות מערכת הארקה כלפי האדמה, L.T ומה שביניהם.
 66. מתח מגע בTT
 67. הגנת פחת כיוונית
 68. בריכות שחייה
 69. אל פסק בחיבור תקע ובית תקע.
 70. חישוב מתח מגע
 71. TNS במתקן חקלאי
 72. הארקת הדלת של לוח חשמל
 73. הארקת עמודי תאורה
 74. הארקת גנרטורים ניידים
 75. איפוס במבנה קומות עם שני הזנות
 76. תוצאה בהארקת הגנה נמוכה מתוצאה באיפוס