PDA

צפייה בגרסה מלאה : ציוד במתח גבוה, עליון ועל 1. שנאי דו פאזי
 2. ראקטור
 3. רשת מתח עליון
 4. התאמת משנה זרם למשנה מתח
 5. שנאי פתוח
 6. קצר לאדמה
 7. טסטר מתח גבוה עם זכרון
 8. קבוצת חיבורים בשנאים
 9. טיפול לשנאי מתח גבוה
 10. בחירת שנאי המוריד מגבוה לנמוך
 11. בחירת שנאי הארקה
 12. טרנספוזיציה (transposition)
 13. סימני ציוד מתח גבוה
 14. מעבדת מתח גבוה